Equip de l'AMPA

 
 

JUNTA DE L'AMPA

 
  Actualment la Junta de l’AMPA està constituïda pels càrrecs electes i hi estan convidats de manera permanent els membres de les comissions. Els càrrecs, que estan definits en els Estatuts de l’AMPA (capítol V i VI), tenen una durada de dos anys i són els següents:  
 
President
Manel Ruiz
 
Vicepresident
Pep Moranta 
 

Presidència i vicepresidència  -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
  Ambdós formen l’equip de presidència que vetlla pel bon funcionament de les comissions, de les relacions entre l’AMPA i l’escola, i de la participació de les famílies en l’AMPA i, per extensió, en les activitats proposades. A més, com determinen els Estatuts, representen legalment l’assosiació, presideixen les Assemblees i les Juntes, i visen les actes i els certificats de l’associació.  
 
 
Tresorer
Jose Cruz Rodriguez
 
Tresorera
 Montse Altimis
 

Tresoreria  -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
  Té per funció vetllar per la correcta comptabilitat de l’AMPA, tant en el control de les quotes cobrades com l’obtenció de subvencions i administració i justificación de les mateixes. Ha de controlar les despeses i dur al dia el llibre de comptes que pot ser reclamat per qualsevol soci en qualsevol moment. A part, a l’Assemblea general pot ser requierit/da per explicar l’estat de comptes.  
 
 
Secretària
Gal·la Miranda
 
Secretària
Lucia Martins
 

Secretaria  -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
  S’encarrega d’enregistrar les diferents qüestions que es discuteixin a les reunions de la junta i a les assemblees i ho fa amb la redacció d’actes que queden a l’abast dels/les socis/es que vulguin consultar-les. Tanmateix han de vetllar per agilitzar la gestió dels aspectes legals de l’associació, així com vetllar perquè les feines designades a les juntes o assemblees siguin degudament realitzades, constituint així una peça de suport fonamental per l’equip de presidència i tresoreria.  
 
 

COMISSIONS DE TREBALL

 
Comissió d'Acollida   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió d'Aprenentatges   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió d'Audiovisuals   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Biblioteca   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Camí Amic   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Comunicació   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió d'Extraescolars   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Festes   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de l'Hort   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Menjador   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió Reivindicativa   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Revista   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Secundària   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Comissió de Tots a l'Escola   Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
 

CONSELL ESCOLAR  -  Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 
El Consell Escolar és el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AMPA i de l’equip de gestió.
 
Representant AMPA
Manel Ruiz
Representant famílies
Roser Argemí
Representant famílies
Conxi Lázaro
Representant famílies
Olga Boet
Representant famílies
Sergi Rovira
Representant famílies
Maria Truñó