Objectius

 

Els nostres principals objectius son:

 

Promoure la participació activa de les famílies en la “construcció” i el seguiment del projecte educatiu de l’escola així com l’afavoriment de l’anivellament entre classes socials que hauria de comportar una millor cohesió social i la igualtat d’oportunitats futures.

 

Construir un ampli marc de relacions i bona companyonia, de tots els pares, mares i infants entre ells, de les famílies amb l’escola i de la nostra Comunitat Educativa amb l’entorn ciutadà, relacionant-nos amb altres entitats del barri i de la ciutat, integrant-nos en la realitat social que ens envolta.

 

Impulsar els valors educatius bàsics de la ciutadania del món, la integració i convivència, la igualtat i el respecte als drets fonamentals de les persones, la sostenibilitat i el reciclatge, la defensa de l’educació pública de qualitat per a tothom.

 

Participar en reunions de la Xarxa d’AMPAs d’educació pública de l’Eixample; col·laborar amb altres AMPAs d’escoles del barri i del districte, especialment en temes comuns com el Camí Amic Escolar; participar en el Consell Escolar Municipal del Districte i altres ens similars, així com coordinar-nos amb les AMPAs dels instituts on es puguin matricular els alumnes en acabar Primària a la nostra escola.