Què és el Consell Escolar

 

És el màxim òrgan de decisió que té l’escola. Hi ha representats del sector famílies, del professorat, de l’administració local, del personal d’administració i serveis, de l’AMPA i de l’equip de gestió.

 

El President és el director de l’escola. En el nostre Consell també hi assisteix un representant de totes les activitats fetes fora de l’horari lectiu (menjador, acollides, extraescolars), amb veu i sense vot.

 

També son convidades a assistir-hi les comissions de treball de l’escola segons un calendari fix anual que, en tot cas, és modificable segons les necessitats. També es pot convidar a qualsevol persona que es cregui necessari.