Equip de gestió

 
Direcció Cap d'estudis Secretària    
         
     
Anna Micaló Cristina Funes Rosa Carré    
         
Coordinadores    
         
     
Àngels Cano Marta Matesanz      
         
Conserge Administrativa      
         
     
Olga Galí Jovita