Projecte

 

El nostre projecte d'escola està basat en tres grans pilars, a l'entorn dels quals organitzem totes les actuacions:

 

  • L'adquisició d'uns bons aprenentatges per a tot l'alumnat.
     
  • La participació i implicació de tots els sectors en la vida de l'escola.
     
  • La cohesió i el compromís de l'equip docent.
     

Construim una escola pública, projecte en construcció.

 

Tota escola pública és una escola en construcció. Això vol dir que som una institució viva que donem resposta, en el dia a dia, al conjunt de necessitats educatives de tots els nostres alumnes.

 

L'edifici nou va creixent. De la mateixa manera, el nostre "projecte educatiu" també ho fa. Amb un procés participatiu en el qual volem implicar a tota la comunitat.

 

En l'equip docent mantenim una metodologia de treball i d'elaboració participativa, en la qual tothom pot participar aportant la seva experiència i el seu bagatge personal.

 

Amb la comunitat educativa, fonamentalment les famílies, escoltant els suggeriments i propostes que ens feu arribar.

 

Amb els nens i nenes de les aules, propiciant un clima en el qual la seva implicació en el dia a dia, els faci partícips del seu procés d'aprenentatge i els hi sapiguem encomanar les ganes d'aprendre i de saber cada dia més coses.