Sol·licituds d'Activitats Extraescolars

 

En aquesta pàgina es mostra l'estat actual de les sol·licituds per a les Activitats Extraescolars. La informació dels gràfics pot tenir un petit retard en la seva actualització.

 

El fet que el nombre de sol·licituds de preinscripció hagi arribat al nombre de places màxim, NO vol dir que no pugueu fer la vostra sol·licitud. Durant el període de preinscripció que està definit al llibret d'extraescolars s'aniran recollint totes les sol·licituds i en cas que finalitzat aquest període siguin superiors al nombre de places, es procedirà a atorgar les places per sorteig.